Prywatny detektyw? Czasem warto zainwestować w jego usługi!

Detektyw działa w ramach obowiązującego prawa. Dowiedz się, jakie są jego kompetencje

Skorzystanie z usług detektywa to wciąż – w Polsce – nieoczywista i kontrowersyjna decyzja. Tymczasem bezpieczny dom, mieszkanie lub współpraca biznesowa wymagają niekiedy zastosowania specyficznych środków ostrożności. W tym celu pomoże nam prywatna agencja detektywistyczna. Detektywi w Polsce działają w ramach obowiązującego prawa. Warto je poznać, zanim zdecydujemy się na współpracę w dziedzinie usług detektywistycznych. Przede wszystkim warto jednak uświadomić sobie, że usługi prywatnego detektywa to nie tylko zaginięcia, sprawy rodzinne, w tym osławione stereotypem zdrady małżeńskie, ale na przykład elementy wywiadu gospodarczego i badania wizerunku osób prywatnych. Wiedza ta przesądza czasem o sukcesie naszego biznesu lub może uchronić przed nieuczciwymi partnerami już na etapie budowania znajomości. Zanim więc zapłacimy za usługę detektywistyczną, poznajmy prawo polskie w tym zakresie i sprawdźmy wiarygodność agencji detektywistycznej.

Co mówi prawo polskie o kompetencjach detektywa? 

Usługa detektywistyczna jest normowana prawnie. Stosowny dokument ustawowy pochodzi z dnia 6 lipca 2001 roku i mówi on o legalnych na terenie Polski usługach detektywistycznych ((Dz. U. z 2014 r., poz. 273 z późn. zm.). Ustawa nie zawiera niczego nadzwyczajnego i informuje tylko, że usługa detektywistyczna polega na zbieraniu danych o osobach, miejscach i zdarzeniach na zlecenie klienta detektywa lub agencji detektywistycznej. Ustawa nie precyzuje szczegółów pracy detektywa, jednak zastrzega, iż praca detektywistyczna nie może zakłócać działalności i wchodzić w kompetencje instytucjom państwowym, takim jak: policja, prokuratura, sądy, służby specjalne, wywiad gospodarczy prowadzony z ramienia urzędu skarbowego. Detektyw sam buduje swoją markę zawodową, decyduje o swoich kosztach pracy i ustala je z klientem. Państwo dba jedynie o to, aby praca detektywa nie przeszkadzała w rozwiązywaniu problemów państwowych, gospodarczych i politycznych, takich – które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu publicznemu. Poza tym zastrzeżeniem detektyw ma pełną swobodę działania.

Chcesz ochronić firmę, dom, mieszkanie lub swój wizerunek? Na początku spraw licencję detektywa

W Polsce usługi detektywistyczne należą do dziedziny działalności gospodarczej. Oznacza to, że aby detektyw działał legalnie, musi założyć i zarejestrować firmę. Działalność detektywistyczna podlega więc ustawie o działalności gospodarczej. Każdy, profesjonalny detektyw posiada ubezpieczenie OC. Jeśli chodzi o detektywów zagranicznych działających na terenie Polski, mogą oni wykonywać czasowo swoją pracę, pod warunkiem jednak posiadania ważnej licencji detektywistycznej i zgłoszenia wykonywania zadania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W obostrzeniu tym chodzi o to, aby państwo miało wgląd w tego typu działania i unikało zagrożeń bezpieczeństwa publicznego. W przypadku polskich detektywów działających w Polsce licencję na pracę detektywistyczną wydaje komendant wojewódzkiej policji, który także może ją cofnąć detektywowi niestosującemu się do uwag i zaleceń organów ścigania. Chodzi tu o to, aby detektywi nie zagrażali dobru śledztw i spraw prowadzonych przez policję i nie generowali konfliktu interesów pomiędzy opłacającymi ich klientami i organami ścigania z urzędu.

Kim jest profesjonalny detektyw, jakie warunki musi on spełniać w Polsce? 

Osoba, która posiada licencję detektywistyczną musi spełniać kilka warunków prawnych i osobowościowych. Do warunków tych należą łącznie: pozytywna opinia wojewódzkiego komendanta policji, niekaralność, ukończone co najmniej 21 lat, wykształcenie minimum średnie, a także niczym nieograniczona zdolność do wszystkich czynności prawnych przewidzianych w polskim prawie. Oprócz tego musi być osobą o nieposzlakowanej opinii środowiskowej, co bywa szczegółowo weryfikowane przez komendanta wojewódzkiej policji. Dlatego zawsze trzeba sprawdzić, czy detektyw posiada taką licencję, w przeciwnym razie bowiem, możemy ponieść skutki prawne jego wadliwej działalności, zarówno z tytułu roszczeń cywilno-prawnych, jak i nawet – w szczególnych przypadkach – Kodeksu Karnego. Niemniej jednak na obecnym rynku usług detektywistycznych agencje detektywistyczne dbają o licencje sowich pracowników świadczących usługi detektywistyczne. Konkurencja o klienta wymusza coraz wyższą jakość usług detektywistycznych.

Dodaj komentarz