Rola nawozów naturalnych w rolnictwie – gnojowica i obornik

Rolnictwo to bardzo ważny sektor gospodarki, który obecnie prężnie się rozwija i opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Rolnictwo zapewnia produkty żywnościowe od różnych rodzajów zbóż, warzyw, owoców, aż po mięso, drób i jaja. Bez niego funkcjonowanie społeczeństwa było by niemożliwie. Wiele państw na świecie położonych jest w strefach klimatycznych uniemożliwiających prowadzenie dochodowego i opłacalnego rolnictwa. Tego typu państwa zmuszone są do eksportowania przeróżnych towarów z innych regionów.

Polska położona jest w strefie umiarkowanej i ma dobre warunki do rozwoju rolnictwa. W polskiej hodowli największe znaczenie ma bydło, trzoda chlewna i drób, zaś w mniejszym stopniu prowadzony jest chów koni i owiec. Jeśli chodzi o uprawy w Polsce przeważają pszenica, żyto, jęczmień, owies, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak oraz mak.

W celu uzyskania obfitych plonów rolnicy stosują nawozy naturalne, które powstają głównie z odchodów zwierząt. Nawozy organiczne to doskonałe źródło składników odżywczych, substancji organicznej oraz bogatej flory bakteryjnej. Najczęściej wykorzystywanymi nawozami w rolnictwie są gnojowica i obornik.

Różnica pomiędzy obornikiem, a gnojowicą

Oba nawozy powstają z odchodów zwierząt i są cennym źródłem substancji odżywczych, które mają niezastąpione działanie w uprawach rolnych.  Obornik wytwarzany jest z płynnych i stałych odchodów zwierząt wymieszanych ze ściółką ze słomy. Jego jakość zależy od rodzaju zwierząt, ich wieku oraz sposobu karmienia. Gnojowica jest nawozem powstającym z mieszaniny odchodów stałych i płynnych wraz z dodatkiem ilości wody. W składzie gnojowicy nie znajduję się ściółka, a gęstość mieszaniny zależy od ilości dodanej wody. Gnojowica może być gęsta, wówczas zawiera powyżej 8% suchej masy lub rozcieńczona poniżej 8% suchej masy.

Gnojowica, jako wartościowy nawóz naturalny

Gnojowica jest jednym z najwartościowszych nawozów naturalnych wykorzystywanych w Polsce.  W składzie gnojowicy zawarte są cenne składniki pokarmowe, które przyswajają, a następnie wydają zwierzęta hodowlane. Skład gnojowicy głównie zależy od stopnia rozcieńczenia jego wodą.

Gnojowica pochodząca od świń zawiera w 1 m3 około 5,6 kg azotu, 1,9 kg fosforu, 4 kg potasu, 2 kg wapnia oraz 1 kg magnezu. Natomiast 1 m3 gnojowicy bydlęcej dostarcza 3,6 kg azotu, 4,5 kg fosforu, 3 kg potasu, 4 kg wapnia i 1 kg magnezu. Gnojowica wymaga specjalnych warunków przechowywania oraz przygotowywania. Najczęściej wykorzystywanym narzędziem do tego celu jest mieszadło do gnojowicy.

Mieszadła do gnojowicy – zalety i korzyści dla rolników

Mieszadła do gnojowicy pozwalają skutecznie mieszać zebraną mieszaninę i zapobiegają jej rozwarstwianiu. Nie mieszana gnojowica, która jest przez dłuższy czas przetrzymywana w specjalnych zbiornikach zaczyna się rozwarstwiać na kilka partii. Na wierzchu gnojowicy może pojawić się zaschnięty kożuch, który jest trudny do rozbicia. Ponad to spód zbiornika w szybki sposób zostaje pokryty najcięższymi składnikami z mieszaniny i utrudnia całkowite wybranie gnojowicy.

Mieszadło do gnojowicy pozwala regularnie mieszać cały nawóz i odpowiednio łączy jego składniki. Dzięki temu cała mieszanina jest jednakowej jakości, a rolnicy mogą łatwo opróżnić zbiornik i rozlać zebrany nawóz na polach.

Dodaj komentarz